Thi công kho lạnh

Thi công kho lạnh .lưu trữ nguyên vật liệu, lưu trữ hàng hóa thành phẩm được đặt ra cho hầu hết các nhà sản xuất nhằm giảm thiểu thiệt hại.